Jilles van Koutrik voor de 50 ste keer bij de herdenking in het Oranjehotel (1 oktober 2016)

Jilles van Koutrik speelde vandaag 1 oktober 2016 voor de 50 ste keer mee tijdens de herdenking in het Oranjehotel (Gevangenis Scheveningen), Jilles ontving hiervoor bloemen en werd toegesproken door de voorzitter van de stichting Oranjehotel Mevr. E.J.M. Mulock Houwer en de penningmeester Dhr. H. van der Meulen.

Jilles van Koutrik played today 1 October 2016 for the 50th time during the commemoration in the Orange hotel (Scheveningen Prison), Jilles received flowers and was addressed by the Chairman of the Foundation  Oranjehotel, Mrs. E.J.M. Mulock Houwer and the Treasurer Dhr. H. van der Meulen.

img_0352 img_0350

img_0360

Oranjehotel (doodencel) herdenking 1 oktober 2016

Op 1 oktober 2016 verzorgt de Koninklijke Politiekapel Haaglanden de muzikale ondersteuning tijdens de  “Oranjehotel” herdenking (doodencel herdenking) in het gebouw van de gevangenis in Scheveningen. U kunt deze herdenking bijwonen, indien er plaats is. U kunt hiervoor naar de website gaan van de stichting Oranjehotel en u daar aanmelden. http://www.oranjehotel.org


On 1 October 2016  the Royal Policeband Haaglanden takes care of the musical support during the “Orange hotel” commemoration (death row commemoration) in the building of the prison in Scheveningen. You can attend this commemoration, subject to availability of seats. You can go to the website of the Foundation Orange hotel and you log on there. http://www.oranjehotel.org

Monumentendag 10 en 11 september 2016

Helaas is het niet gelukt om een andere lokatie te vinden om daar een concert te verzorgen. Het eerstvolgende concert van de Koninklijke Politiekapel Haaglanden is op 1 oktober 2016 tijdens de Oranjehotel herdenking (dodencel herdenking) in het gebouw van de gevangenis in Scheveningen. U kunt deze herdenking bijwonen, indien er plaats is. U kunt hiervoor naar de website gaan en u daar aanmelden. http://www.oranjehotel.org


Unfortunately it was not possible to find another location there to give a concert . The next concert of the Royal Police Band Haaglanden on October 1, 2016 at the Orange Hotel memorial ( memorial death row ) in the building of the  prison in Scheveningen. You can attend this commemoration , if there is room. You have to go to the website and sign up there. http://www.oranjehotel.org

Optreden Monumentendag 11 september 2016 (hoofdkantoor DSM) gaat niet door

Het optreden van de Kon Politiekapel Haaglanden wat was gepland in het prachtige monumentale pand aan de Wateringsewg in Delft, hoofdkantoor van de Gist-Brocades / DSM, gaat om bouwtechnische veiligheids redenen niet door. De organisatie van Monumenten dag gaat een nieuwe lokatie zoeken. Zodra deze bekend is wordt u via deze site op de hoogte gebracht.

No concert of the Royal Policeband Haaglanden what was planned in the beautiful monumental building at the Wateringsewg in Delft, Head Office of the Gist-Brocades/DSM,  to structural safety reasons. The Organization of Monuments day is going to be searching fora new location. Once this is known, you will be informed via this site.

Muzikanten gezocht

 

De Koninklijke Politiekapel Haaglanden zoekt versterking in de kopersectie. Klik op de link en misschien zoeken we jou.

The Royal Policeband Haaglanden is looking for reinforcement in the brass section. Click on the link and maybe we are looking for you.

Leden gezocht 3.1