AGENDA

4 mei 2018  Dodenherdenking aan de Nieuwe Plantage te Delft. Dit jaar zal het meidenkoor Cantiamo Delft medewerking verlenen aan deze herdenking.

May 4, 2018 Commemoration of the Dead at the New Plantation in Delft. This year, the girls choir Cantiamo Delft will collaborate on this commemoration.

16 juni 2018 Optreden tijdens de Middendelflanddag in Den Hoorn. Nadere gegevens volgen. (VERVALLEN)

16 June 2018 Performance during the Middendelflanddag in Den Hoorn. Follow further details. (cancelled)

7 juli 2018. Verrassingsconcert met Hermandad Rotterdam. 

Surprise concert with Hermandad Rotterdam.

6 oktober 2018. Oranjehotel Scheveningen – Dodencelherdening . Leest u ook de ontwikkelingen rond de verbouwingen en het Herinneringscentrum op http://www.oranjehotel.org

6 October 2018. Oranjehotel Scheveningen – Death cell commemoration. Please also read the developments concerning the renovations and the Remembrance Center at http://www.oranjehotel.org

3 november 2018. Verjaardag van de KPH. Nadere details volgen

3 November  2018. Birthday of the KPH. Follow details

December 2018. Kerstoptredens

December 2018. Performances during Christmas.