16 september 2018. Waldeck State

Op 16 september 2018 zijn we weer te gast in Waldeck State, Strausslaan 570  in Loosduinen.  Aanvang 14.00 uur. Toegang vrij.

On 16 September 2018 we are again guests at Waldeck State, Strausslaan 570 in Loosduinen. Starting at 2 pm. Access free.

 

Dodencel Herdenking

Op zaterdag 6 oktober 2018, zal de Koninklijke Politiekapel Haaglanden wederom de jaarlijkse Dodencel Herdenking muzikaal omlijsten. Dit jaar zal de herdenking weer worden gehouden in het “Oranjehotel” de oude gevangenis aan de Van Alkemadelaan 1256 in Scheveningen. De herdenking vind plaats tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Wilt u ook bij de herdenking aanwezig zijn meld u zich dan aan op de site van de Stichting Oranje https://www.oranjehotel.org 

On Saturday, October 6, 2018, the Royal Policeband Haaglanden will once again frame the annual Death Cell Commemoration musically. This year the commemoration will be held again in the “Oranjehotel” old prison on the Van Alkemadelaan 1256 in Scheveningen. The commemoration takes place between 10.00 and 12.00. Would you also be present at the commemoration then sign up on the site of the Orange Foundation https://www.oranjehotel.org

Vacatures in blazerssectie

De Koninklijke Politiekapel Haaglanden zoekt versterking in de kopersectie.

Er zijn plaatsen vrij in de trompetsectie, de trombone en de hoornsectie.

Heeft u interesse stuur dan een mail naar martin@politiekapel.nl

The Royal Policeband Haaglanden is looking for reinforcement in the brass section.

There are places available in the trumpet section, the trombone and horn section.

If you are interested please send an email to martin@politiekapel.nl