Home

UPDATE

Van de voorzitter

( 28 juni 2021) Het is zover. Vanaf woensdag 7 juli 2021 starten de repetities weer. Over eventuele optredens is het nog net iets te vroeg om daar iets over te zeggen. Maar als het zover is laten we het u direct weten.

(17 mei 2021) Verdere versoepelingen staan voor de deur… Of zoals Mark Rutte zei: “Het  kan een mooie zomer worden…” En laten we dan hopen dat ook het samen muziek maken hier onderdeel van mag zijn. In het stappenplan onder stap 3 zijn er weer culturele uitspattingen mogelijk voor 30 personen. Voor ons dus net niet. Stap 4 medio juni / begin juli zal er geen grens van 30 personen meer gelden. Nog even in de wachtstand dus.
HouDoe, Hou vol!
w.g. Kees Zandbergen 

(6 mei 2021) Ook nu kunnen we nog niet aangeven wanneer het licht weer op groen gaat. We willen zo graag weer aan de slag. Maar de omstandigheden zijn nog steeds niet zover dat we met zijn allen kunnen gaan repeteren of kunnen optreden. Het is nu afwachten en de tijd uitzitten tot we verder mogen.

Blijf gezond.

Het bestuur.

(18-03-2021) Nog steeds zijn er geen vooruitzichten. Tot en met 5 mei 2021 zijn evenementen niet toegestaan. Ook de repetities zijn nog niet mogelijk. Er wordt wel gekeken naar een digitale oplossing om met elkaar te kunnen repeteren, maar dat hangt af van vele factoren die je als vereniging niet in de hand hebt. Maar er wordt wel naar gezocht. Er blijft niets over dan de tijd uitzitten en hopen op spoedige verbeteringen.

Let goed op uzelf en uw naasten.

Het bestuur.

UPDATE

(19-01-2021) Het mag u bekend zijn dat de maatregelen in het kader van het onder controle krijgen, houden en terugdringen van het virus voorlopig doorgaan en eventueel uitgebreid wordt met een avondklok.
Dus ook voor ons als vereniging, helaas, zit het er voorlopig niet in om muzikaal weer aan de slag te kunnen. Uitgangspunt is en blijft, met zijn allen of niet. Dus …. de datum van de eerste repetitie schuift weer vooruit. Is het verstandig om dan weer een datum te noemen? Denk het in deze niet. Weet dat we als bestuur steeds een maand vooruit kijken op zoek naar het licht weer  op groen. Daarom zal ik, met teveel aan onzekere factoren, geen startdatum noemen.
Ik wil met de dirigent nog wel kijken of we een soort muzikale challenge kunnen bedenken zodat er nog iets is van muzikaal met elkaar. Rest mij verder niets anders dan de opmerking vooral goed op uzelf en uw naasten te letten.

Als rechtgeaarde Brabander sluit ik af met Houdoe Hou vol!!

w.g. Kees Zandbergen, voorzitter. 

TON van Wijk

Met grote verslagenheid delen wij mee dat op 12 januari 2021 Ton van Wijk is overleden.

Ton was jaren lang een zeer gewaardeerd en gerespecteerd lid van onze vereniging. Ook in de tijd dat Ton al aangaf dat zijn gezondheid achteruit ging, zocht hij de randen op van zijn kunnen om er toch bij te zijn. Ton we verliezen in jou een zeer fijn mens en een fantastisch muzikant.

Wij wensen familie en vrienden veel sterkte in deze zeer droevige tijd.

Het bestuur van de Koninklijke Politiekapel Haaglanden.

(15 december 2020)

Naar aanleiding van de toespraak van de Minister President, Mark Rutte, met de aankondiging van een “lock-down” tot en met 19 januari 2021, heeft het bestuur van de KPH besloten om, indien mogelijk, de eerstvolgende repetitie van de KPH te plannen op 3 februari 2021. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Zorg goed voor jezelf en elkaar. Blijf gezond, hou vol….

Bestuur gaat langs de leden

Op zaterdag 28 november 2020 ging het voltallige bestuur van de KPH langs de leden om een kleine verrassing te brengen. Deze verrassing werd door de leden zeer op prijs gesteld.

On Saturday, November 28, 2020, the entire board of the KPH visited the members to bring a small surprise. This surprise was greatly appreciated by the members.

(31-10-2020)

Wederom zijn we gedwongen door de omstandigheden om de repetities stil te leggen. We hebben dan ook na afstemming met bestuur en dirigent besloten, om de eerste repetitie weer te houden (indien dit mogelijk is) op 6 januari 2021. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Zorg goed voor jezelf en elkaar. Blijf gezond, hou vol …..

Again we are forced by the circumstances to halt rehearsals. After consultation with the board and conductor, we have therefore decided to hold the first rehearsal again (if possible) on January 6, 2021. We will keep you informed of the developments.

Take care of yourself and each other. Stay healthy, keep going …..

(29-09-2020)

Van de voorzitter:
Maandag 28 september werd door het kabinet een landelijk pakket afgekondigd als  aanscherping op de maatregelen in het kader van het onder controle krijgen én houden van het Corona-virus. 

Na afstemming met het bestuur en de dirigent, hieronder de afspraken met betrekking tot (de repetities van) de KPH. 

In basis richt ik mij op twee aanscherpingen:
– sociale contacten moeten tot een minimum worden beperkt;
– voor bijeenkomsten geldt een maximum van 30 personen;

Dit betekent voor de KPH: 
– de repetities worden tot november stil gelegd;
– 4 november staat de eerste volgende repetitie aan de Yp gepland.

De afgelopen repetities heeft het gevoel en de kracht van het collectief weer doen opleven. Dat wordt voor de komende weken weer op de proef gesteld, helaas.
In de overtuiging dat we ook dat kunnen, sluit ik af met  de opmerking blijf gezond, zorg goed voor jezelf, zorg goed voor elkaar. Hou vol, houdoe!!

Kerst 2020

Gezien de omstandigheden zullen er door de KPH dit jaar geen kerstoptredens worden uitgevoerd.

Nieuwe DIRIGENT

Arjen de Groot is de nieuwe dirigent van de Koninklijke Politiekapel Haaglanden. Arjen heeft een stukje geschreven. U vind het terug in het menu Dirigent-Arjen de Groot.

New DIRECTOR

Arjen de Groot is the new conductor of the Haaglanden Royal Policeband. Arjen has written a piece. You can find it in the menu Dirigent-Arjen de Groot.

De Koninklijke Politiekapel Haaglanden zoekt versterking.

Er zijn plaatsen vrij in de trompetsectie, de trombone, de hoornsectie. Melodisch slagwerk en ritmesectie. Klarinetten. Gitaar, keyboard.

Muzikanten worden na gebleken geschiktheid aangesteld als Politievrijwilliger Ondersteuning Muziek.

Heeft u interesse stuur dan een mail naar martin@politiekapel.nl

The Royal Policeband Haaglanden is looking for reinforcement.

There are places free in the trumpet section, the trombone, the horn section melodic percussion and rhythm section. Guitarist, bass guitarist, keyboard player. Clarinets. Musicians are appointed as Police Music Volunteer after proven suitability.

If you are interested please send an email to martin@politiekapel.nl