Home

Opening Nationaal Monument Oranjehotel

Op vrijdag 6 september 2019, speelde de Koninklijke Politiekapel Haaglanden, tijdens de opening van Het Nationaal Monument Oranjehotel. De openingshandeling werd verricht door Zijne Majesteit Koning Willem Alexander.

Voor nadere bijzonderheden verwijs ik naar de website van het Oranjehotel . Klik op de website http://www.oranjehotel.org op het tabblad nieuws.

On Friday, September 6, 2019, the Kon Politiekapel Haaglanden played during the opening of the Oranjehotel National Monument, His Royal Highness King Willem-Alexander performing the opening act. On the website of the Oranjehotel www.oranjehotel.org you can read what will happen.

Concert in de Nieuwe Kerk in Zierikzee

Op zaterdagmiddag 28 september 2019 geven de Koninklijke Politiekapel Haaglanden en de Politiemuziekvereniging Hermandad samen, in de Nieuwe Kerk in Zierikzee een groot concert. Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar door te bellen met een van de nummers vermeld op onderstaande poster.

On Saturday afternoon, 28 September 2019, the Haaglanden Royal Policeband and the Hermandad Police Music Association will give a large concert in the Nieuwe Kerk in Zierikzee. Tickets for this concert are available by calling one of the numbers listed on the poster below.

De Koninklijke Politiekapel Haaglanden zoekt versterking in de kopersectie.

Er zijn plaatsen vrij in de trompetsectie, de trombone en de hoornsectie. Melodisch slagwerk en ritmesectie. Gitaar, basgitaar, keyboard.

Heeft u interesse stuur dan een mail naar martin@politiekapel.nl

The Royal Policeband Haaglanden is looking for reinforcement in the brass section.

There are places free in the trumpet section, the trombone, the horn section melodic percussion and rhythm section. Guitarist, bass guitarist, keyboard player.

If you are interested please send an email to martin@politiekapel.nl