Home

Zaterdag 2 mei 2020

Optreden voor de bevrijdingsfeesten in Zuidland samen met de Politiehamonievereniging Hermandad uit Rotterdam. Nadere gegevens volgen.

Performance for the liberation parties in Zuidland together with the Politie Harmonievereniging Hermandad from Rotterdam. Further information will follow.

Maandag 4 mei 2020

Dodenherdenking Delft. Nadere gegevens volgen.

Commemoration of the dead in Delft. Further information will follow.

Dinsdag 5 mei 2020

Bevrijdingsfeesten. Nadere gegevens volgen.

Liberation parties. Further information will follow.

Zondag 14 Juni 2020.

Terrasconcert Florence in Rijswijk. Nadere gegevens volgen.

Terrace concert Florence in Rijswijk. Further information will follow.

Zaterdag 27 juni 2020.

Veteranendag in Den Haag samen met de Politie Harmonievereniging Hermandad. Nadere gegevens volgen.

Veterans day in The Hague. Further information will follow.

September 2020.

Tuinconcert in Kijkduin. Nadere gegevens volgen.

Garden concert in Kijkduin. Further information will follow.

Zondag 13 september 2020.

Oefenen voor Prinsjesdag samen met Politieharmonievereniging Hermandad op de Lange Voorhout in Den Haag. Nadere gegevens volgen

Practice for Prinsjesag together with Police Harmonievereniging Hermandad on the Lange Voorhout in The Hague. Further information will follow

Zaterdag 3 oktober 2020.

Herdenking Dodencel 601 in Monument Oranjehotel in Scheveningen.

Memorial Death cell 601 in Monument Oranjehotel in Scheveningen.

Kerst 2020

Meerdere optredens in voorbereiding.

Multiple performances in preparation.

De Koninklijke Politiekapel Haaglanden zoekt versterking.

Er zijn plaatsen vrij in de trompetsectie, de trombone, de hoornsectie. Melodisch slagwerk en ritmesectie. Klarinetten. Gitaar, keyboard. Muzikanten worden na gebleken geschiktheid aangesteld als Politievrijwillger Muziek.

Heeft u interesse stuur dan een mail naar martin@politiekapel.nl

The Royal Policeband Haaglanden is looking for reinforcement.

There are places free in the trumpet section, the trombone, the horn section melodic percussion and rhythm section. Guitarist, bass guitarist, keyboard player. Clarinets. Musicians are appointed as Police Music Volunteer after proven suitability.

If you are interested please send an email to martin@politiekapel.nl