Home

UPDATE

(30-08-2020) Eindelijk … We gaan weer beginnen. 2 september 2020 is het zover. In acht neming van de strenge maatregelen gesteld in het protocol van de KNMO is besloten om weer te gaan repeteren. We zullen daarvoor (tijdelijk) uitwijken naar een grotere lokatie om aan deze maatregelen te kunnen voldoen. We verhuizen dan ook naar de sportzaal in bureau de Yp in Den Haag. Eindelijk … 

Finally … We’re going to start again. September 2, 2020 is the day. Taking into account the strict measures in the protocol of the KNMO, it was decided to go and rehearse. We will (temporarily) divert to a larger location to be able to comply with these measures. We are therefore moving to the sports hall in the Yp office in The Hague. Finally …

Kerst 2020

Het is niet zeker of er door de KPH kerstoptredens kunnen worden verzorgd. Als de omstandigheden het toelaten, laten we het u zo snel mogelijk weten.

It is not certain whether the KPH can provide Christmas performances. If conditions permit, we let you know as soon as possible.

Nieuwe DIRIGENT

Arjen de Groot is de nieuwe dirigent van de Koninklijke Politiekapel Haaglanden. Arjen heeft een stukje geschreven. U vind het terug in het menu Dirigent-Arjen de Groot.

New DIRECTOR

Arjen de Groot is the new conductor of the Haaglanden Royal Policeband. Arjen has written a piece. You can find it in the menu Dirigent-Arjen de Groot.

De Koninklijke Politiekapel Haaglanden zoekt versterking.

Er zijn plaatsen vrij in de trompetsectie, de trombone, de hoornsectie. Melodisch slagwerk en ritmesectie. Klarinetten. Gitaar, keyboard.

Muzikanten worden na gebleken geschiktheid aangesteld als Politievrijwilliger Ondersteuning Muziek.

Heeft u interesse stuur dan een mail naar martin@politiekapel.nl

The Royal Policeband Haaglanden is looking for reinforcement.

There are places free in the trumpet section, the trombone, the horn section melodic percussion and rhythm section. Guitarist, bass guitarist, keyboard player. Clarinets. Musicians are appointed as Police Music Volunteer after proven suitability.

If you are interested please send an email to martin@politiekapel.nl