Home

11 september 2022

Concert op het binnenterrein van het Oranjehotel.

De Koninklijke Politiekapel Haaglanden zal een concert verzorgen van 16.00 uur tot 16.45 uur. Het bezoek aan dit concert is gratis.

De band tussen de Koninklijke Politiekapel Haaglanden en het NM Oranjehotel gaat decennia terug.  Tijdens de inwijding van Cel 601 als monument op
5 oktober 1946, verzorgde een voorloper van de Politiekapel de muzikale omlijsting. In latere jaren nam het orkest de muziek tijdens de jaarlijkse herdenking voor zijn rekening.

Graag willen wij stilstaan bij deze bijzondere band en nodigen u uit voor een concert door de Koninklijke Politiekapel Haaglanden in ons Amfitheater.

Tijdens het concert brengt het orkest een gevarieerd repertoire ten gehore.

Toegang tot het concert is gratis. Brengt u vooraf een bezoek aan het Nationaal Monument Oranjehotel, dan vragen wij u bij de kassa een entreebewijs te kopen
(€ 12,50 volwassenen of € 7, -(8 t/m 24 jaar). Met Museumkaart of Beschermerspas is de toegang gratis.

Let op: na afloop is er gelegenheid voor een kopje koffie/thee of fris in het gebouw, maar kunt u de tentoonstelling niet meer bezichtigen. Het NM Oranjehotel sluit om 17.30 uur.

Bezoek ook de site van het Oranjehotel.

Concert in the courtyard of the Oranjehotel.

The Royal Police Band Haaglanden will give a concert from 4 pm to 4:45 pm. The visit to this concert is free.

The relationship between the Royal Police Band Haaglanden and the NM Oranjehotel goes back decades.  During the inauguration of Cell 601 as a monument on October 5, 1946, a predecessor of the Police Band provided the musical accompaniment. In later years, the orchestra took care of the music during the annual commemoration.

We would like to reflect on this special band and invite you to a concert by the Royal Police Band Haaglanden in our Amphitheater.

During the concert, the orchestra will perform a varied repertoire.

Admission to the concert is free. If you visit the National Monument Oranjehotel in advance, we ask you to buy an entrance ticket at the cash register
(€12.50 adults or €7 (8 to 24 years). admission is free.

Note: afterwards there is an opportunity for a cup of coffee/tea or soft drink in the building, but you can no longer visit the exhibition.The NM Oranjehotel closes at 5.30pm.

Also visit the site of the Oranjehotel.

http://www.oranjehotel.org

De Koninklijke Politiekapel Haaglanden zoekt versterking.

Er zijn plaatsen vrij in de trompet, trombone en de hoornsectie.

Ook in het melodisch slagwerk en ritmesectie, keyboard zoeken we versterking.

In de klarinetten zijn diverse plaatsen vrij.

Muzikanten worden na gebleken geschiktheid aangesteld als Politievrijwilliger Ondersteuning Muziek. Dit betekent dat u bij gebleken geschiktheid deel uitmaakt van de vrijwillige politie.

Heeft u interesse en/of wilt u meer weten, stuur dan een mail naar martin@politiekapel.nl

The Royal Policeband Haaglanden is looking for reinforcement.

There are places free in the trombone and horn section, melodic percussion and rhythm section. Guitarist and keyboard player. Clarinets.

Musicians are appointed as Police Music Volunteer after proven suitability.

If you are interested please send an email to martin@politiekapel.nl