Home

UPDATE

(31-10-2020)

Wederom zijn we gedwongen door de omstandigheden om de repetities stil te leggen. We hebben dan ook na afstemming met bestuur en dirigent besloten, om de eerste repetitie weer te houden (indien dit mogelijk is) op 6 januari 2021. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Zorg goed voor jezelf en elkaar. Blijf gezond, hou vol …..

Again we are forced by the circumstances to halt rehearsals. After consultation with the board and conductor, we have therefore decided to hold the first rehearsal again (if possible) on January 6, 2021. We will keep you informed of the developments.

Take care of yourself and each other. Stay healthy, keep going …..

(29-09-2020)

Van de voorzitter:
Maandag 28 september werd door het kabinet een landelijk pakket afgekondigd als  aanscherping op de maatregelen in het kader van het onder controle krijgen én houden van het Corona-virus. 

Na afstemming met het bestuur en de dirigent, hieronder de afspraken met betrekking tot (de repetities van) de KPH. 

In basis richt ik mij op twee aanscherpingen:
– sociale contacten moeten tot een minimum worden beperkt;
– voor bijeenkomsten geldt een maximum van 30 personen;

Dit betekent voor de KPH: 
– de repetities worden tot november stil gelegd;
– 4 november staat de eerste volgende repetitie aan de Yp gepland.

De afgelopen repetities heeft het gevoel en de kracht van het collectief weer doen opleven. Dat wordt voor de komende weken weer op de proef gesteld, helaas.
In de overtuiging dat we ook dat kunnen, sluit ik af met  de opmerking blijf gezond, zorg goed voor jezelf, zorg goed voor elkaar. Hou vol, houdoe!!

Kerst 2020

Gezien de omstandigheden zullen er door de KPH dit jaar geen kerstoptredens worden uitgevoerd.

Nieuwe DIRIGENT

Arjen de Groot is de nieuwe dirigent van de Koninklijke Politiekapel Haaglanden. Arjen heeft een stukje geschreven. U vind het terug in het menu Dirigent-Arjen de Groot.

New DIRECTOR

Arjen de Groot is the new conductor of the Haaglanden Royal Policeband. Arjen has written a piece. You can find it in the menu Dirigent-Arjen de Groot.

De Koninklijke Politiekapel Haaglanden zoekt versterking.

Er zijn plaatsen vrij in de trompetsectie, de trombone, de hoornsectie. Melodisch slagwerk en ritmesectie. Klarinetten. Gitaar, keyboard.

Muzikanten worden na gebleken geschiktheid aangesteld als Politievrijwilliger Ondersteuning Muziek.

Heeft u interesse stuur dan een mail naar martin@politiekapel.nl

The Royal Policeband Haaglanden is looking for reinforcement.

There are places free in the trumpet section, the trombone, the horn section melodic percussion and rhythm section. Guitarist, bass guitarist, keyboard player. Clarinets. Musicians are appointed as Police Music Volunteer after proven suitability.

If you are interested please send an email to martin@politiekapel.nl