Home

UPDATE

(24-07-2020) Ondanks de versoepeling van de maatregelen om de repetities weer op te starten, is de KPH nog niet begonnen met de repetities. Zodra de repetities weer hervat worden, laten we u dit direct weten.  

Despite the relaxation of the measures regarding to rehearse again, the KPH has not yet started rehearsals. We will let you know as soon as rehearsals are resumed.

(05-07-2020)  Per 1 juli 2020 zijn er weer wat mogelijkheden om met z’n allen te gaan repeteren. De 1.5 meter blijft gehandhaafd tussen de blazers met uitzondering van de fluiten. Deze muzikanten moeten nog een afstand van 2 meter rondom handhaven ivm de uitstoot van lucht wat gedeeltelijk over het instrument heengaat. Ik verwijs weer graag naar de site van de KNMO (compliment voor de KNMO) die alles weer heeft uitgezocht. http://KNMO.NL Op hun site kunt u alles lezen wat mag en moet voor het houden van de repetities in deze moeilijke tijd. 

05-07-2020) As of July 1, 2020 there are again some opportunities to rehearse together. The 1.5 meter is maintained between the wind instruments with the exception of the flutes. These musicians still have to maintain a distance of 2 meters all around because of the emission of air that partly passes over the instrument. I would like to refer again to the site of the KNMO (compliment for the KNMO) who has sorted everything out again. http://KNMO.NL On their site you can read everything that is allowed and necessary for holding rehearsals during this difficult time.

 

(26-06-2020) Er is weer ruimte. Maar … de voorwaarden blijven streng. De KNMO heeft weer het e.e.a. op papier gezet. Ik verwijs graag naar die pagina via onderstaande link.. https://www.knmo.nl/2020/06/25/versoepelingen-per-1-juli-die-van-invloed-zijn-op-de-amateur-muzieksector/#.XvW8eS1Y50I   Het bestuur van de KPH gaat de komende tijd kijken wat de mogelijkheden zijn. U hoort zo snel mogelijk.

(13-06-2020)De amateurmuziek mag weer gaan beginnen.   Op de site van de http://KNMO.NL staat het definitieve protocol. Dit is op 8 juni 2020 uitgebracht. Het bestuur van de KPH gaat dit grondig bestuderen en zal u snel als mogelijk op de hoogte brengen hoe en wanneer de KPH weer kan gaan repeteren. Tot de volgende update. 

(01-06-2020) Er is weer licht aan de horizon. Op de site van de KNMO.NL staat onder het kopje van coronanieuws DE VOLGENDE STAP (29 mei 2020) veel te lezen over het mogelijke opstarten van de blaasmuziek en waaraan men zich moet gaan houden. Tot zover  wordt alle berichtgeving daarover nauwlettend gevolgd. Laten we hopen dat we snel weer kunnen beginnen. Tot de volgende update met misschien nog beter nieuws.

(23-05-2020) Wederom is het stil rond het verenigingsleven.  Op de site van de KNMO.NL is onder het kopje nieuws te lezen dat het misschien nog wel even gaat duren voor we weer aan de slag kunnen. Op genoemde site wordt goed uitgelegd hoe het coronavirus zich kan voortbewegen door gebruik van een instrument of de menselijke stem. Tot zover deze update.

(06-05-2020) Ten opzichte van het verenigingsleven is er, gezien de maatregelen tengevolge van het Coronavirus, nog niet veel verandert. We wachten de komende tijd met spanning af of we na 1 september 2020 weer mogen beginnen. Zodra er meer bekend is zal ik u zo snel mogelijk informeren.

Not much has changed given the measures taken as a result of the Corona virus on 21-04-20. We are eagerly awaiting whether we can start again after 1 September 2020. As soon as more is known I will inform you as soon as possible.

(21-04-2020) Vanwege de uitbreiding van de maatregelen tengevolge van het Coronavirus, zijn alle activiteiten van de Koninklijke Politiekapel Haaglanden stilgelegd tot 1 september 2020. Over de optredens na augustus 2020 hoop ik u zo snel mogelijk te kunnen informeren.

Due to the extension of the measures due to the Coronavirus, all activities of the Royal Police orchestra Haaglanden have been shut down until 1 Septembre 2020. I hope to be able to inform you as soon as possible about the performances after August 2020.

Nieuwe DIRIGENT

Arjen de Groot is de nieuwe dirigent van de Koninklijke Politiekapel Haaglanden. Arjen heeft een stukje geschreven. U vind het terug in het menu Dirigent-Arjen de Groot.

New DIRECTOR

Arjen de Groot is the new conductor of the Haaglanden Royal Policeband. Arjen has written a piece. You can find it in the menu Dirigent-Arjen de Groot.

Zaterdag 2 mei 2020, afgelast.

Optreden voor de bevrijdingsfeesten in Zuidland. Nadere gegevens volgen.

Performance for the liberation parties in Zuidland. Further information will follow.

Maandag 4 mei 2020, afgelast.

Dodenherdenking Delft. Nadere gegevens volgen.

Commemoration of the dead in Delft. Further information will follow.

Dinsdag 5 mei 2020, afgelast.

Bevrijdingsfeesten. Nadere gegevens volgen.

Zondag 10 mei 2020, afgelast.

Optreden tijdens de Invictus Games in het Zuiderpark Den Haag. Nadere gegevens volgen zo spoedig mogelijk.

Performance during the Invictus Games. Further information will follow.

Zondag 14 Juni 2020, afgelast.

Terrasconcert Florence in Rijswijk. Nadere gegevens volgen.

Terrace concert Florence in Rijswijk. Further information will follow.

Zaterdag 27 juni 2020, afgelast

Veteranendag in Den Haag. Nadere gegevens volgen.

Veterans day in The Hague. Further information will follow.

September 2020. afgelast.

Tuinconcert in Kijkduin. Nadere gegevens volgen.

Garden concert in Kijkduin. Further information will follow.

Zaterdag 5 september 2020. afgelast.

Herdenking Dodencel 601 in Monument Oranjehotel in Scheveningen.

Memorial Death cell 601 in Monument Oranjehotel in Scheveningen.

Zondag 13 september 2020. afgelast.

Oefenen voor Prinsjesdag op de Lange Voorhout in Den Haag. Nadere gegevens volgen

Practice for Prinsjesdag on the Lange Voorhout in The Hague. Further information will follow

Kerst 2020

Meerdere optredens in voorbereiding.

Multiple performances in preparation.

De Koninklijke Politiekapel Haaglanden zoekt versterking.

Er zijn plaatsen vrij in de trompetsectie, de trombone, de hoornsectie. Melodisch slagwerk en ritmesectie. Klarinetten. Gitaar, keyboard.

Muzikanten worden na gebleken geschiktheid aangesteld als Politievrijwilliger Ondersteuning Muziek.

Heeft u interesse stuur dan een mail naar martin@politiekapel.nl

The Royal Policeband Haaglanden is looking for reinforcement.

There are places free in the trumpet section, the trombone, the horn section melodic percussion and rhythm section. Guitarist, bass guitarist, keyboard player. Clarinets. Musicians are appointed as Police Music Volunteer after proven suitability.

If you are interested please send an email to martin@politiekapel.nl