Home

Dit jaar vieren we ons 120 jarig jubileum. De oorsprong van de Koninklijke Politiekapel Haaglanden (KPH) vond plaats door het samenvoegen van de twee politieorkesten uit de regio, te weten, De Koninklijke Politiemuziekvereniging Onderling Kunstgenot uit Den Haag en de Politiemuziekvereniging Excelsior uit Delft. Een en ander kunt u teruglezen in de historie op deze website. Een van de hoogtepunten en tevens afsluiter van het jubileumjaar zal het theaterconcert zijn in de Rijswijkse Schouwburg op 4 november 2023. Hierbij zullen Francis Broekhuizen en presentator Gregor Bak ook aanwezig zijn. Ook zal de IPA (International Police Association) afdeling Den Haag haar 60 jubileum vieren. Dit zal samen met ons, de KPH, gevierd worden en daarbij zullen diverse buitenlandse vertegenwoordigingen worden uitgenodigd. Daarom zal dan ook het thema van de avond zijn: Land – Stad – Streek. We houden u op de hoogte.

This year we celebrate our 120th anniversary. The origin of the Royal Police Band Haaglanden (KPH) took place through the merging of the two police orchestras from the region, namely the Royal Police Music Band Onderling Kunstgenot from The Hague and the Police Music Band Excelsior from Delft. You can read about this in the history on this website. One of the highlights and also the closing of the anniversary year will be the theater concert in the Rijswijkse Schouwburg on November 4, 2023. Francis Broekhuizen and presenter Gregor Bak will also be present. The IPA (International Police Association) department The Hague will also celebrate its 60th anniversary. This will be celebrated together with us, the KPH, and various foreign representations will be invited. That is why the theme of the evening will be: Country – City – Region. We will keep you informed.

2 april 2023

Optreden op de binnenplaats van het Hoofdbureau van Politie, aan de Burg Patijnlaan Den Haag, tijdens de familiedag.

4 mei 2023

Dodenherdenking Delft. Aanvang 19.30 uur. Nieuwe Plantage Delft.

5 mei 2023

ZUIDLAND

Vrijdag 5 mei                   Bevrijdingsconcert

19.30 – 21.00 uur           Op ’t ‘Beneen’ (Breedstraat) verzorgt de Koninklijke Politiekapel Haaglanden een bevrijdingsconcert. Neem een stoel mee als u verzekerd wilt zijn van een zitplaats.

4 Juni 2023

Optreden in Antwerpen België. geannuleerd Wordt verplaats naar een andere datum.

4 november 2023

Jubileumconcert in de Rijswijkse Schouwburg, met medewerking van Francis Broekhuizen en Gregor Bak.

De Koninklijke Politiekapel Haaglanden zoekt versterking.

Er zijn plaatsen vrij in de trompet, trombone en de hoornsectie.

Ook in het melodisch slagwerk en ritmesectie, keyboard zoeken we versterking.

In de klarinetten zijn diverse plaatsen vrij.

Muzikanten worden na gebleken geschiktheid aangesteld als Politievrijwilliger Ondersteuning Muziek. Dit betekent dat u bij gebleken geschiktheid deel uitmaakt van de vrijwillige politie.

Heeft u interesse en/of wilt u meer weten, stuur dan een mail naar martin@politiekapel.nl

The Royal Policeband Haaglanden is looking for reinforcement.

There are places free in the trombone and horn section, melodic percussion and rhythm section. Guitarist and keyboard player. Clarinets.

Musicians are appointed as Police Music Volunteer after proven suitability.

If you are interested please send an email to martin@politiekapel.nl