Home

Er zijn weer optredens bekend.

We gaan weer optreden en wel op:

11 december 2021 op de Markt in Steenwijk (kerst)

15 december 2021 in verzorgingshuis Steenvoorde in Rijswijk (kerst)

16 december 2021 tijdens de opening van de feestavond van de Politievrijwilligers Haaglanden

Voor alle optredens geld dat nadere gegevens nog zullen volgen.

De Koninklijke Politiekapel Haaglanden zoekt versterking.

Er zijn plaatsen vrij in de trombone en de hoornsectie.

In het melodisch slagwerk en ritmesectie, keyboard.

In de klarinetten.

Muzikanten worden na gebleken geschiktheid aangesteld als Politievrijwilliger Ondersteuning Muziek.

Heeft u interesse stuur dan een mail naar martin@politiekapel.nl

The Royal Policeband Haaglanden is looking for reinforcement.

There are places free in the trombone and horn section, melodic percussion and rhythm section. Guitarist and keyboard player. Clarinets.

Musicians are appointed as Police Music Volunteer after proven suitability.

If you are interested please send an email to martin@politiekapel.nl