Home

UPDATE

Helaas hebben de maatregelen rondom de Corona-crisis ons weer ingehaald. Rekening houdend met de landelijke maar ook de lokale maatregelen heeft het bestuur het besluit moeten nemen om de activiteiten van de vereniging tot nader order stil te leggen.

Unfortunately, the measures surrounding the Corona crisis have caught up with us again. Taking into account the national but also the local measures, the board had to take the decision to shut down the activities of the association until further notice.

De Koninklijke Politiekapel Haaglanden zoekt versterking.

Er zijn plaatsen vrij in de trompet, trombone en de hoornsectie.

In het melodisch slagwerk en ritmesectie, keyboard.

In de klarinetten.

Muzikanten worden na gebleken geschiktheid aangesteld als Politievrijwilliger Ondersteuning Muziek.

Heeft u interesse stuur dan een mail naar martin@politiekapel.nl

The Royal Policeband Haaglanden is looking for reinforcement.

There are places free in the trombone and horn section, melodic percussion and rhythm section. Guitarist and keyboard player. Clarinets.

Musicians are appointed as Police Music Volunteer after proven suitability.

If you are interested please send an email to martin@politiekapel.nl