Home

 

Dit jaar vieren we ons 120 jarig jubileum. Over de oorsprong van de Koninklijke Politiekapel Haaglanden (KPH) verwijs ik U naar de historie van onze vereniging. Deze Historie  is  te vinden op deze website.

Ook zal de IPA (International Police Association) afdeling Den Haag haar 60 jubileum vieren. Dit zal samen met ons, de KPH, gevierd worden en daarbij zullen diverse buitenlandse vertegenwoordigingen worden uitgenodigd. Op 3 september 2023 was de IPA Den Haag nog te gast in Brugge (België). De KPH gaf daar ter ondersteuning aan de samenwerking met de IPA België een concertje op het plein De Burg tegenover het stadhuis.

KPH in Brugge – De Burg  België

Een van de hoogtepunten en tevens afsluiter van het jubileumjaar zal het theaterconcert zijn in de Rijswijkse Schouwburg op 4 november 2023.  Francis van Broekhuizen en presentator Gregor Bak zullen hier hun medewerking verlenen. Evenals het koor “Inspirited” uit Rijswijk.

 Het thema thema van de avond zal zijn: Land – Stad – Streek.  Wijzend op de landen die middels de IPA aan elkaar zijn verbonden.

De kaartverkoop is gestart, klik hier om uw kaarten te bestellen >>

This year we celebrate our 120th anniversary. About the origins of the Royal Police Band Haaglanden (KPH), I refer you to the history of our Band . This History can be found on this website.

The IPA (International Police Association) The Hague department will also celebrate its 60th anniversary. This will be celebrated together with us, the KPH, and various foreign representations will be invited. On September 3, 2023, the IPA The Hague was a guest in Bruges (Belgium). See the picture above. In support of the collaboration with the IPA Belgium, the KPH gave a concert on the De Burg square opposite the town hall.

One of the highlights and closing of the anniversary year will be the theater concert in the Rijswijkse Schouwburg on November 4, 2023. Francis van Broekhuizen and presenter Gregor Bak will participate here. As well as the choir “Inspirited” from Rijswijk.

The theme of the evening will be: Country – City – Region. Pointing out the countries that are connected through the IPA.

Order your concert ticket here >>

 

 

De Koninklijke Politiekapel Haaglanden zoekt versterking.

Er zijn plaatsen vrij in de trombone en de hoornsectie.

Ook in het melodisch slagwerk en ritmesectie, keyboard zoeken we versterking.

In de klarinet sectie zijn diverse plaatsen vrij.

Muzikanten worden na gebleken geschiktheid aangesteld als Politievrijwilliger Ondersteuning Muziek. Dit betekent dat u bij gebleken geschiktheid deel uitmaakt van de vrijwillige politie.

Heeft u interesse en/of wilt u meer weten, stuur dan een mail naar martin@politiekapel.nl

The Royal Policeband Haaglanden is looking for reinforcement.

There are places free in the trombone and horn section, melodic percussion and rhythm section. Guitarist and keyboard player. Clarinets.

Musicians are appointed as Police Music Volunteer after proven suitability.

If you are interested please send an email to martin@politiekapel.nl