UPDATE 115 jaar

Zoals u al heeft gelezen vieren we dit jaar onze 115e verjaardag. U heeft ook gelezen dat we dan een concert gaan geven met het samenstellen van een orkest van 115 politiemuzikanten. Ook staat vermeld dat het concert wordt gegeven in de Schönbergzaal van het Kon Conservatorium in Den Haag. Het tijdstip is nog niet bekend, maar is in ieder geval rond 16.00 uur. En … de toegang is gratis. Hou deze pagina in de gaten . Binnenkort meer mededelingen.

 As you have already read, we are celebrating our 115th anniversary this year. You have also read that we are going to give a concert with the composition of an orchestra of 115 police musicians. It is also stated that the concert is given in the Schönbergzaal of the Kon Conservatorium in The Hague. The time is not yet known, but is in any case around 16.00 hrs. And … access is free. Keep an eye on this site. More announcements soon.

115 jaar oud. Dat gaan we vieren.

Op 4 november 2018 bestaat DE KONINKLIJKE POLITIEKAPEL HAAGLANDEN 115 jaar. Dat gaan we vieren met een spektakel. We gaan proberen een orkest van 115 politiemuzikanten samen te stellen en geven dan een groot concert op zaterdagmiddag 3 november 2018 in de Schönbergzaal van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hou deze pagina in de gaten . Binnenkort meer mededelingen.

On 4 November 2018, THE ROYAL POLICEBAND HAAGLANDEN is 115 years old. We are going to celebrate that with a spectacle. We will try to put together an orchestra of 115 police musicians and then give a big concert on Saturday afternoon November 3, 2018 in the Schönbergzaal of the Royal Conservatory in The Hague. Keep an eye on this site. More announcements soon.