AGENDA

Actuele agenda. De tijdstippen worden zo snel mogelijk aangevuld. 

4 mei 2019  Dodenherdenking aan de Nieuwe Plantage te Delft. 19.30 – 20.30 uur.

May 4, 2018 Commemoration of the Dead at the New Plantation in Delft.

2 juni 2019. Terrasconcert Florence Rijswijk. Aanvang 13.30 uur.

15 juni 2019.   Tuinconcert verzorgingshuis Abtswoude Delft. Aanvang 14.00 uur. Dit concert werd vanwege te verwachten slechte weersomstandigheden afgelast. 

29 juni 2019. Veteranendag Den Haag, samen met de Politie Harmonie Rotterdam, Aanvang 12.00 uur. Plaats van optreden Lange Voorhout Den Haag.

6 september 2019. Officiële opening van het Herinneringscentrum Oranjehotel. Bezoek de website van het Oranjehotel voor alle details over de nieuwe opzet en de indeling. https://www.oranjehotel.org  Aanvang 14.00 uur

Official presentation of the Oranjehotel Memorial Center. Visit the website of the Oranjehotel for all details about the new layout. https://www.oranjehotel.org

15 september 2019. Tuinconcert Loosduinen Aanvang 12.00 uur. Dit concert wordt verplaatst naar een andere datum. Binnenkort meer.

28 september 2019. Concert in Zierikzee samen met de Politie Harmonie Hermandad. Aanvang in de middag. Aanvang 14.00 uur.

5 oktober 2019. Stichting Oranjehotel. Herdenking Doodencel 601. Aanvang 10.00 uur

13 oktober 2019. Concert Bieslandhof Delft. Aanvang 10.45 uur.

1 december 2019. Concert in de Adelbertkerk in Delft voor de voedselbank. Aanvang 14.00 uur

December 2019. Kerstoptredens

Nog geen lokaties bekend

December 2019. Performances during Christmas.

2 mei 2020

Medewerking aan de bevrijdingsfeesten voor Oranjevereniging Zuidland. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Participation in the liberation party, Oranjevereniging Zuidland. More information as soon as possible.