AGENDA

4 mei 2018  Dodenherdenking aan de Nieuwe Plantage te Delft. Dit jaar zal het meidenkoor Cantiamo Delft medewerking verlenen aan deze herdenking.

May 4, 2018 Commemoration of the Dead at the New Plantation in Delft. This year, the girls choir Cantiamo Delft will collaborate on this commemoration.

16 juni 2018 Optreden tijdens de Middendelflanddag in Den Hoorn. Nadere gegevens volgen. (VERVALLEN)

16 June 2018 Performance during the Middendelflanddag in Den Hoorn. Follow further details. (cancelled)

7 juli 2018. Verrassingsconcert met Hermandad Rotterdam. 

Surprise concert with Hermandad Rotterdam.

8 september 2018 Monumentendag

OPEN MONUMENTENDAG 8 SEPTEMBER 2018

Op zaterdag 8 september 2018 zal de Koninklijke Politiekapel Haaglanden weer voor u optreden in de Historische Botanische Tuin van de Technische Universiteit Delft aan het Poorlantplein 6 in Delft. We spelen daar van 13.30 uur tot 14.30 uur.

De Koninklijke Politiekapel Haaglanden (KPH) bestaat dit jaar 115 jaar. Deze verjaardag gaat de KPH vieren rond de oprichtingsdatum, 4 november 2018, met het samenstellen van een orkest van 115 muzikanten. Met dit orkest wordt een uitvoering gegeven in een van de zalen van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.  Als u als toeschouwer bij dit concert wilt zijn, hou dan onze website www.politiekapel.nl in de gaten waar binnenkort alle informatie over dit concert te lezen zal zijn.

On Saturday, September 8, 2018, the Royal Policeband Haaglanden will perform again for you in the Historical Botanical Garden of Delft University of Technology at Poorlantplein 6 in Delft. We play there from 13.30 to 14.30.

The Royal Policeband Haaglanden (KPH) exist 115 years. This anniversary will celebrate the KPH around the founding date, November 4, 2018, with the composing of an orchestra of 115 musicians. With this orchestra a performance is given in one of the halls of the Royal Conservatory in The Hague. If you want to be a spectator at this concert, watch our website www.politiekapel.nl  where soon all information about this concert will be read.

16 september 2018

Optreden Loosduinen. Strausslaan 570  in Loosduinen.  Aanvang 14.00 uur. Toegang vrij.

6 oktober 2018. Oranjehotel Scheveningen – Dodencelherdening . Leest u ook de ontwikkelingen rond de verbouwingen en het Herinneringscentrum op http://www.oranjehotel.org

6 October 2018. Oranjehotel Scheveningen – Death cell commemoration. Please also read the developments concerning the renovations and the Remembrance Center at http://www.oranjehotel.org

3 november 2018. Verjaardag van de KPH. Nadere details volgen

3 November  2018. Birthday of the KPH. Follow details

December 2018. Kerstoptredens

December 2018. Performances during Christmas.