Kerstconcert

Op 10 december 2022 zal de Koninklijke Politiekapel Haaglanden een kerstconcert geven in het verzorgingshuis (Steenvoorde) Florence in Rijswijk. Het concert begint om 13.30 uur.

On 10 December 2022, the Kon Politiekapel Haaglanden will again perform a Christmas Concert at the Florence (Steenvoorde) care home in Rijswijk.
Start of the concert 13.30 hrs.

Opening Nationaal Monument Oranjehotel

Op vrijdag 6 september 2019, zal de Koninklijke Politiekapel Haaglanden, spelen tijdens de opening van Het Nationaal Monument Oranjehotel. De openingshandeling zal worden verricht door Zijne Majesteit Koning Willem Alexander. Voor nadere bijzonderheden verwijs ik naar de website van het Oranjehotel http://www.oranjehotel.org

On Friday, September 6, 2019, the Kon Politiekapel Haaglanden will play during the opening of the Oranjehotel National Monument, His Royal Highness King Willem-Alexander performing the opening act. On the website of the Oranjehotel www.oranjehotel.org you can read what will happen.

Nederlandse Veteranendag 29 juni 2019

Op 29 juni 2019 speelde de Kon Politiekapel Haaglanden samen met de Politie Harmonie Vereniging Hermandad op de locatie Lange Voorhout tijdens de Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Voorafgaand aan het officiële Defilé speelt dit orkest van 12.00 uur tot 12.50 uur en na afloop van het Defilé van 14.20 tot 15.00 uur.

On 29 June 2019, the Kon Politiekapel Haaglanden played together with the Politie Harmonie Vereniging Hermandad at the Lange Voorhout location during the Dutch Veterans Day in The Hague. Prior to the official Defilé, this orchestra will play from 12 a.m. to 12.50 p.m. and after the official Defilé from 14.20 to 15.00 p.m.

Lees de AGENDA en Vacatures in blazerssectie

De Koninklijke Politiekapel Haaglanden zoekt versterking in de kopersectie.

Er zijn plaatsen vrij in de trompetsectie, de trombone en de hoornsectie. Melodisch slagwerk en ritmesectie. Gitaar, basgitaar, keyboard.

Heeft u interesse stuur dan een mail naar martin@politiekapel.nl

The Royal Policeband Haaglanden is looking for reinforcement in the brass section.

There are places free in the trumpet section, the trombone, the horn section melodic percussion and rhythm section. Guitarist, bass guitarist, keyboard player.

If you are interested please send an email to martin@politiekapel.nl