Kerst bij woonzorgcentrum Steenvoorden, Florence in Rijswijk

De Koninklijke Politiekapel Haaglanden speelde zaterdag 8 december 2018 bij woonzorgcentrum Steenvoorde, Generaal Spoorlaan 61 in Rijswijk, tijdens de Kerstmarkt die daar werd gehouden. Een fijn concert met alleen kerstliedjes waarvan de meesten door de aanwezige bewoners en toeschouwers werden meegezongen. Volgend jaar zijn we weer van de partij.

The Royal Police Band Haaglanden played Saturday, December 8, 2018 at nursing home Steenvoorde, General Spoorlaan 61 in Rijswijk, during the Christmas Market that was held there. A fine concert with only Christmas songs, most of them were sung along by the residents and spectators. We will be back again next year.

115 Jubileum concert

Wat een feest, wat een dag, wat een concert. In één woord Fantastisch. Zaterdag 3 november 2018 moesten we al vroeg uit de veren. De repetitielocatie moest in gereedheid worden gebracht, de bus moest naar de opvanglocatie aan de Yp, voorbereidingen getroffen voor de ontvangst voor al de muzikanten. De muzikanten uit het land arriveerden aan de Yp en samen met leden van de KPH werden zij in twee tot drie keer overgebracht naar de Chr Triomfatorkerk in Den Haag waar de ontvangst plaats vond en de repetities waren.

What a party, what a day, what a concert. In a word Fantastic. On Saturday, November 3, 2018 we had to get up early. The rehearsal location had to be readied, the bus had to go to the reception location at the Yp, preparations were made for the reception for all the musicians. The musicians from the country arrived at the Yp and together with members of the KPH they were brought to the Chr Triomfatorkerk in The Hague in two or three times where the reception took place and rehearsals were held.

Klik op onderstaande foto’s om te vergroten.

Foto’s gemaakt door Geordy Goudsmit, Martin Marks,  Kees Zandbergen.

Ontvangst en welkomstwoord van de voorzitter van de KPH

Welcome and welcome speech from the chairman of the KPH

Er werd hard gewerkt tijdens de sectierepetities.

A lot of work was done during the section rehearsals.

Wat uiteindelijk resulteerde in een spetterend concert.

Which ultimately resulted in a spectacular concert.

Het bestuur en leden van de KPH danken iedereen die deze dag hebben doen slagen.

The board and members of the KPH thank everyone who succeeded this day.

Vacatures in blazerssectie

De Koninklijke Politiekapel Haaglanden zoekt versterking in de kopersectie.

Er zijn plaatsen vrij in de trompetsectie, de trombone en de hoornsectie.

Heeft u interesse stuur dan een mail naar martin@politiekapel.nl

The Royal Policeband Haaglanden is looking for reinforcement in the brass section.

There are places available in the trumpet section, the trombone and horn section.

If you are interested please send an email to martin@politiekapel.nl