UPDATE 115 jaar (5)

We zijn goed opweg. Enthousiast wordt er vanuit het land gereageerd om deel uit te maken van dit grote orkest. Maar — ik moet wel kritisch blijven en moet ook zeggen dat er best nog wel wat muzikanten bijkunnen. Dus politiemuzikanten uit Nederland, speelt u en beheerst u uw (blaas) instrument redelijk tot goed,  reageer en meld u aan op 115@politiekapel.nl en maak deel uit van dit unieke orkest en speel mee in dit unieke concert in het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

We are well on our way to forming an orchestra with 115 musicians. Enthusiastically, the country responds to being part of this large orchestra. But – I must remain critical and must also say that there are needed quite a few musicians. So police musicians from the Netherlands, you play and control your (bladder) instrument reasonably to good, respond and register at 115@politiekapel.nl and be part of this unique orchestra with a unique concert at the Royal Conservatory in The Hague.

 

UPDATE 115 jaar (4)

De eerste week van de voorbereiding hebben we afgesloten. Er zijn 24 politiemuzikanten die zich tot nu toe hebben opgegeven. We hebben nog 26 dagen te gaan tot het concert 115 jaar op 3 november. We kunnen dus nog een aantal muzikanten gebruiken er vanuit gaande dat de muzikanten van de Kon Politiekapel Haaglanden allemaal meedoen (het is tenslotte hun verjaardag), komen we nu op 64 muzikanten. Met andere woorden meld u aan op 115@politiekapel.nl  Het wordt een groot feest.

We closed the first week of preparation. There are 24 police musicians who have given up so far. We have 26 days to go until the concert 115 years at november the 3th. So we can still use a number of musicians assuming that the musicians of the Kon Politiekapel Haaglanden are all participating (after all it is their birthday), we now reach 64 musicians. In other words, sign up at 115@politiekapel.nl . It will be a big party.

 

UPDATE 115 jaar (3)

Geweldig. In een paar dagen tijd al meer dan 20 aanmeldingen.  Het geeft een goed gevoel dat muzikanten reageren op onze 115e verjaardag. En op de dag zelf zullen er enkele (sectie) repetities zijn, waarbij onze dirigent Herwin Lokken en Jasper Staps de secties zullen leiden. De meesten van u kennen Jasper Staps nog als dirigent van onze Kon Politiekapel Haaglanden, maar velen van u ook van zijn tijd als dirigent bij de Kon Luchtmachtkapel, waar hij de afgelopen 4 jaar voor stond. Jasper zal in ieder geval de houtsectie leiden. En met zijn ervaring zal dat de meesten onder u wel aanspreken. Herwin zal zich richten op de kopersectie. Al met al, zoals eerder vermeld, het wordt een geweldige verjaardag met een geweldig concert. Wilt u deel uitmaken van dit orkest meld u  dan aan op 115@politiekapel.nl

Awesome. In just a few days more than 20 registrations. It gives a good feeling that musicians respond to our 115th birthday. And on the same day there will be some (section) rehearsals, in which our conductor Herwin Lokken and Jasper Staps will lead the sections. Most of you know Jasper Staps as the conductor of our Kon Politiekapel Haaglanden, but many of you also from his time as conductor at the Kon Luchtmachtkapel, where he stood for the past 4 years. Jasper will at least lead the wood section. And with his experience that will appeal to most of you. Herwin will focus on the brass section. All in all, as mentioned earlier, it will be a great birthday with a great concert. If you want to be part of this orchestra, please register at 115@politiekapel.nl

UPDATE 115 jaar (2)

Inmiddels is er voor de politiemuzikanten een 115 mail geopend. En vanuit het hele land hebben we al aanmeldingen van politiemuzikanten. In een woord fantastisch dat het zo enthousiast wordt ontvangen en dat de aanmeldingen binnenkomen. En … het wordt echt een muzikaal spektakel. Dus nogmaals: Hou deze pagina in de gaten . Binnenkort meer mededelingen.

Meanwhile a 115 mail has been opened for the police musicians. And from all over the country we already have applications from police musicians. In a word fantastic that it is received so enthusiastically and that the applications come in. And … it really becomes a musical spectacle. So again:Keep an eye on this page. More announcements soon.

 

UPDATE 115 jaar

Zoals u al heeft gelezen vieren we dit jaar onze 115e verjaardag. U heeft ook gelezen dat we dan een concert gaan geven met het samenstellen van een orkest van 115 politiemuzikanten. Ook staat vermeld dat het concert wordt gegeven in de Schönbergzaal van het Kon Conservatorium in Den Haag. Het tijdstip is nog niet bekend, maar is in ieder geval rond 16.00 uur. En … de toegang is gratis. Hou deze pagina in de gaten . Binnenkort meer mededelingen.

 As you have already read, we are celebrating our 115th anniversary this year. You have also read that we are going to give a concert with the composition of an orchestra of 115 police musicians. It is also stated that the concert is given in the Schönbergzaal of the Kon Conservatorium in The Hague. The time is not yet known, but is in any case around 16.00 hrs. And … access is free. Keep an eye on this site. More announcements soon.

115 jaar oud. Dat gaan we vieren.

Op 4 november 2018 bestaat DE KONINKLIJKE POLITIEKAPEL HAAGLANDEN 115 jaar. Dat gaan we vieren met een spektakel. We gaan proberen een orkest van 115 politiemuzikanten samen te stellen en geven dan een groot concert op zaterdagmiddag 3 november 2018 in de Schönbergzaal van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hou deze pagina in de gaten . Binnenkort meer mededelingen.

On 4 November 2018, THE ROYAL POLICEBAND HAAGLANDEN is 115 years old. We are going to celebrate that with a spectacle. We will try to put together an orchestra of 115 police musicians and then give a big concert on Saturday afternoon November 3, 2018 in the Schönbergzaal of the Royal Conservatory in The Hague. Keep an eye on this site. More announcements soon.

Dodencel Herdenking

Op zaterdag 6 oktober 2018, zal de Koninklijke Politiekapel Haaglanden wederom de jaarlijkse Dodencel Herdenking muzikaal omlijsten. Dit jaar zal de herdenking weer worden gehouden in het “Oranjehotel” de oude gevangenis aan de Van Alkemadelaan 1256 in Scheveningen. De herdenking vind plaats tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Wilt u ook bij de herdenking aanwezig zijn meld u zich dan aan op de site van de Stichting Oranjehotel https://www.oranjehotel.org 

On Saturday, October 6, 2018, the Royal Policeband Haaglanden will once again frame the annual Death Cell Commemoration musically. This year the commemoration will be held again in the “Oranjehotel” old prison on the Van Alkemadelaan 1256 in Scheveningen. The commemoration takes place between 10.00 and 12.00. Would you also be present at the commemoration then sign up on the site of the Oranjehotel Foundation https://www.oranjehotel.org

Vacatures in blazerssectie

De Koninklijke Politiekapel Haaglanden zoekt versterking in de kopersectie.

Er zijn plaatsen vrij in de trompetsectie, de trombone en de hoornsectie.

Heeft u interesse stuur dan een mail naar martin@politiekapel.nl

The Royal Policeband Haaglanden is looking for reinforcement in the brass section.

There are places available in the trumpet section, the trombone and horn section.

If you are interested please send an email to martin@politiekapel.nl