Dodencel Herdenking

Op zaterdag 6 oktober 2018, zal de Koninklijke Politiekapel Haaglanden wederom de jaarlijkse Dodencel Herdenking muzikaal omlijsten. Dit jaar zal de herdenking weer worden gehouden in het “Oranjehotel” de oude gevangenis aan de Van Alkemadelaan 1256 in Scheveningen. De herdenking vind plaats tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Wilt u ook bij de herdenking aanwezig zijn meld u zich dan aan op de site van de Stichting Oranjehotel https://www.oranjehotel.org 

On Saturday, October 6, 2018, the Royal Policeband Haaglanden will once again frame the annual Death Cell Commemoration musically. This year the commemoration will be held again in the “Oranjehotel” old prison on the Van Alkemadelaan 1256 in Scheveningen. The commemoration takes place between 10.00 and 12.00. Would you also be present at the commemoration then sign up on the site of the Oranjehotel Foundation https://www.oranjehotel.org