Historie

Geschiedenis van twee politie-muziekverenigingen.

Oprichting van de ’s-Gravenhaagse Politiemuziekvereniging “Onderling Kunstgenot”

Op 3 november 1903 werd in navolging van Engelse Collega’s  “Onderling Kunstgenot” als  eerste vereniging binnen de Nederlandse politie opgericht. Zij is hiermede de oudste politievereniging van Nederland .

De eerste instrumenten konden worden aangeschaft na een gulle gift van het Koninklijk Huis en bijdragen van de eerste leden en het Haagse politiekorps.

Reeds in 1904 werd het eerste optreden verzorgd en was het orkest te beluisteren in het centrum van Den Haag.

Vele  optreden zouden in die tijd nog komen. Zo was het orkest een graag gezien gast in de binnentuin van het Westeinde ziekenhuis waar elk jaar tweemaal een concert werd verzorgd voor de zieken. Later is hieruit het zogenaamde ziekentridium ontstaan, dat tot op heden nog jaarlijks wordt gehouden.

Ook werd vele malen een begrafenis begeleid waarbij de tamboers met omfloerste trom en het orkest met gepaste muziek bij heeft gedragen aan een waardig afscheid van overleden collegae.

Het orkest kwam ook uit op concoursen bij de toen nog Nederlandse Federatie van Muziekgezelschappen. Het orkest promoveerde bijna jaarlijks naar een hogere afdeling.

In de jaren van de 2e wereldoorlog is het orkest ondergedoken geweest en werd er niet gemusiceerd.

Direct na de oorlog werd de draad weer opgepakt en muzikaal hard gewerkt om op niveau te kunnen musiceren.

In de vijftiger jaren bereikte het orkest zijn hoogtepunt en kwam  zij de zogenaamde Vaandelafdeling  van deze federatie.

Het orkest kreeg hiermede Landelijke bekendheid en werd destijds veel gevraagd voor allerlei optreden.

In 1953 bestond de vereniging 50 jaar. Tijdens een Jubileumconcert in de grote zaal van het gebouw van Kunsten en Wetenschappen werd op 6 november door de Commissaris der Koningin van de Provincie Zuid-Holland bekend gemaakt dat het HM de Koningin had behaagd ”  Onderling Kunstgenot” het predikaat KONINKLIJK toe te kennen.

Vanaf die datum was het dus “De Koninklijke ’s-Gravenhaagse  Politiemuziekvereniging Onderling Kunstgenot”

Het gehouden jubileumconcert werd o.a. bijgewoond door de Commissaris der Koningin, De voorzitters der Eerste en Tweede kamer, De Gouverneur van de Residentie, de voorzitter van de Hoge Raad der Nederlanden. De Garnizoenscommandant  van Den Haag en vele vertegenwoordigers van Buitenlandse vertegenwoordigingen in Den Haag waaronder de ambassadeurs van Italië, België,Pakistan, Roemenie, Turkije, Venezuela en Chili.

Voor de aanvang van het concert werd door de voorzitter van het comité  50 jaar OK zoals de vereniging kortweg werd genoemd het vaandel uitgereikt der Federatie van Harmonie en Fanfare gezelschappen. Het orkest stond toen onder leiding van J.P. Koch en de tweede kapelmeester was Albert Hilkhuijzen.

Tijdens dit concert werden o.a. uitgevoerd de Ouverture 1812 van Tschaikowsky en Valse Triste van Sibelius. Werken die een zeer hoog niveau vereisten van alle musici van het orkest.

Jilles van Koutrik

OK 1903 OK 1928

 

 

 

 

OK rond de oprichting in 1903

 

 

 

 

Een foto van OK uit 1928, tgv haar 25 jarig bestaan voor het gebouw van “Den HOOGE RAAD”.

 

 

politiekapelopagijs1947

 

 

 

 

OK in 1953 voor het “Vredespaleis” in Den Haag.

 

 

politiekapelopagijs3

 

 

 

OK in 1964 op de trap van het HB. De opname is gemaakt voor het vertrek naar Engeland.

Dirigent: Karel Kokelaar

In de gemeente Delft werd op 1 december 1925 de Delftsche Politie Muziek Vereniging “Excelsior” opgericht.

IMG_0787IMG_0791

Uitwisseling met het Engelse politieorkest, The Band of the Hampshire Constabulary,  uit Hampshire (Zuid-Engeland).

IMG_0974 - 2013-06-25 at 21-32-20

 

De Delftse Politie Muziek Vereniging “Excelsior” (verder te noemen DPMV) had een muzikale band met de Band of the Hampshire Constabulary uit Hampshire.  Diverse malen kwamen over en weer uitwisselingen tot stand waarbij de Hampshire Policeband naar Nederland kwam en andersom de DPMV naar Engeland ging. De DPMV en later toen de samenvoeging  in Nederland een feit werd de Koninklijke Politiekapel Haaglanden (verder te noemen KPH) werd altijd onthaald in het Engelse opleidingskamp van de politie in Netley. Deze uitwisseling vond altijd plaats tijdens de op Netley gehouden open dag. Daar kwam altijd erg veel publiek op af.

 

IMG_0788

Foto gemaakt op het terrein van politieopleidingscentrum Hampshire Costabulary te Netley.