Kerst bij woonzorgcentrum Steenvoorden, Florence in Rijswijk

De Koninklijke Politiekapel Haaglanden speelde zaterdag 8 december 2018 bij woonzorgcentrum Steenvoorde, Generaal Spoorlaan 61 in Rijswijk, tijdens de Kerstmarkt die daar werd gehouden. Een fijn concert met alleen kerstliedjes waarvan de meesten door de aanwezige bewoners en toeschouwers werden meegezongen. Volgend jaar zijn we weer van de partij.

The Royal Police Band Haaglanden played Saturday, December 8, 2018 at nursing home Steenvoorde, General Spoorlaan 61 in Rijswijk, during the Christmas Market that was held there. A fine concert with only Christmas songs, most of them were sung along by the residents and spectators. We will be back again next year.