UPDATE 115 jaar (2)

Inmiddels is er voor de politiemuzikanten een 115 mail geopend. En vanuit het hele land hebben we al aanmeldingen van politiemuzikanten. In een woord fantastisch dat het zo enthousiast wordt ontvangen en dat de aanmeldingen binnenkomen. En … het wordt echt een muzikaal spektakel. Dus nogmaals: Hou deze pagina in de gaten . Binnenkort meer mededelingen.

Meanwhile a 115 mail has been opened for the police musicians. And from all over the country we already have applications from police musicians. In a word fantastic that it is received so enthusiastically and that the applications come in. And … it really becomes a musical spectacle. So again:Keep an eye on this page. More announcements soon.