UPDATE 115 jaar (3)

Geweldig. In een paar dagen tijd al meer dan 20 aanmeldingen.  Het geeft een goed gevoel dat muzikanten reageren op onze 115e verjaardag. En op de dag zelf zullen er enkele (sectie) repetities zijn, waarbij onze dirigent Herwin Lokken en Jasper Staps de secties zullen leiden. De meesten van u kennen Jasper Staps nog als dirigent van onze Kon Politiekapel Haaglanden, maar velen van u ook van zijn tijd als dirigent bij de Kon Luchtmachtkapel, waar hij de afgelopen 4 jaar voor stond. Jasper zal in ieder geval de houtsectie leiden. En met zijn ervaring zal dat de meesten onder u wel aanspreken. Herwin zal zich richten op de kopersectie. Al met al, zoals eerder vermeld, het wordt een geweldige verjaardag met een geweldig concert. Wilt u deel uitmaken van dit orkest meld u  dan aan op 115@politiekapel.nl

Awesome. In just a few days more than 20 registrations. It gives a good feeling that musicians respond to our 115th birthday. And on the same day there will be some (section) rehearsals, in which our conductor Herwin Lokken and Jasper Staps will lead the sections. Most of you know Jasper Staps as the conductor of our Kon Politiekapel Haaglanden, but many of you also from his time as conductor at the Kon Luchtmachtkapel, where he stood for the past 4 years. Jasper will at least lead the wood section. And with his experience that will appeal to most of you. Herwin will focus on the brass section. All in all, as mentioned earlier, it will be a great birthday with a great concert. If you want to be part of this orchestra, please register at 115@politiekapel.nl