UPDATE 115 jaar (4)

De eerste week van de voorbereiding hebben we afgesloten. Er zijn 24 politiemuzikanten die zich tot nu toe hebben opgegeven. We hebben nog 26 dagen te gaan tot het concert 115 jaar op 3 november. We kunnen dus nog een aantal muzikanten gebruiken er vanuit gaande dat de muzikanten van de Kon Politiekapel Haaglanden allemaal meedoen (het is tenslotte hun verjaardag), komen we nu op 64 muzikanten. Met andere woorden meld u aan op 115@politiekapel.nl  Het wordt een groot feest.

We closed the first week of preparation. There are 24 police musicians who have given up so far. We have 26 days to go until the concert 115 years at november the 3th. So we can still use a number of musicians assuming that the musicians of the Kon Politiekapel Haaglanden are all participating (after all it is their birthday), we now reach 64 musicians. In other words, sign up at 115@politiekapel.nl . It will be a big party.